NOWY CZŁONEK ZESPOŁU gabinetu 🙂. Chcesz umówić się na wizytę do Pana Michała? Wolne terminy od 26 stycznia!

Pan Michał Raciborski jest psychologiem, terapeutą TSR w trakcie kształcenia, doradcą zawodowym.
Udziela pomocy młodzieży oraz dorosłym.

Od 13 lat wspiera osoby w odkrywaniu i realizacji swojego potencjału zawodowego i osobistego. W ramach Polskich i Europejskich Służb Zatrudniania pracuje z osobami w kryzysach związanych z życiem zawodowym. Przez ponad 7 lat udzielał wsparcia psychologicznego osobom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną w jednym z białostockich stowarzyszeń. Współpracował z organizacjami pozarządowymi w zakresie budowania równowagi i autonomii osób doświadczających zaburzeń psychicznych wraz ze wsparciem psychologicznym ich rodzin.

Od początku 2023 roku jest w procesie kształcenia psychoterapeutycznego w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w ramach tej organizacji superwizuje swoją pracę.
Ukończył szkolenia z zakresu m.in.: Racjonalnej Terapii Zachowań, Dialogu Motywującego, Interwencji Kryzysowej.