O mnie

mgr Kinga Gołaś

„Psychologia wiąże się nie tylko z moim wykształceniem. To moja pasja. Każdy zadowolony klient to satysfakcja i radość z bycia psychologiem.”

Ukończyłam studia na poziomie magistra na kierunku Psychologia w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej z siedzibą w Białymstoku, specjalność: Psychologia Kliniczna. Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym  w trakcie szkolenia, a także kończę Studia Podyplomowe uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, przygotowujące do pracy edukacyjnej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach oraz szkołach. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy na Oddziale Psychiatrii Sądowej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Klinice Psychiatrii UMB w Choroszczy (oddział ogólnopsychiatryczny), Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, gdzie prowadziłam badania funkcji poznawczych pacjentów przed i pooperacyjnych. Zajmowałam się psychoedukacją, rozmowami wspierającymi, motywującymi, diagnozą z użyciem testów oraz obserwacją. Miałam możliwość udzielania pomocy osobom dotkniętym depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, chorobą afektywną dwubiegunową oraz innymi.

Pracowałam także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmowałam się Diagnozą oraz Terapią Psychologiczną. Pracowałam z dziećmi autystycznymi, cierpiącymi na afazję ruchową, ADHD, borykającymi się z trudnościami emocjonalnymi. Obowiązki obejmowały również ścisłą współpracę z rodzicami małych pacjentów.  Dodatkowo byłam związana zawodowo z Fundacją zajmującą się aktywizowaniem osób wykluczonych społecznie m.in. do podjęcia pracy, a także z prywatnym przedszkolem.

Moim ubiegłym miejscem pracy była Fundacja –  udzielałam pomocy osobom niepełnosprawnym oraz z chorobami psychicznymi np. schizofrenią, depresją.

Od początku drogi zawodowej związanej z pomaganiem odbyłam wiele szkoleń i kursów, które stanowią wycinek metod, jakimi posługuję się w pracy z dorosłymi oraz dziećmi. Oto niektóre z nich:

  • Uczestnictwo w cyklu wykładów związanych z pracą terapeutyczną w nurcie psychoanalitycznym;
  •  Warsztaty Metody DMT (Terapia tańcem oraz ruchem);
  • Szkolenia ukierunkowane na pracę z osobami autystycznymi: Diagnoza i Terapia Autyzmu; Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dziecku z ASD rozumienie rzeczywistości; Sensoryczne wsparcie dziecka z autyzmem w domu;
  • Certyfikowane kursy skierowane do dzieci z trudnościami komunikacyjnymi/edukacyjnymi/: Trening Umiejętności Społecznych (TUS); Dyskalkulia – diagnoza i terapia;
  • Certyfikowany kurs ukierunkowany na pracę z dziećmi z trudnościami w obszarze motoryki małej/dużej: Terapia ręki;
  • Szkolenie z Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach; 
  • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi;
  • 4,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego;
  •  ” Wzbogać swój warsztat – ELEMENTY TERAPII PROWOKATYWNEJ – szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów”;
  • ” Pacjent psychotyczny w gabinecie. Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów”.

Szeroki wachlarz doświadczeń w dziedzinie psychologii pozwala mi integrować metody oraz techniki z różnych nurtów oraz obszarów, aby terapia była w 100% dostosowana do potrzeb i celów klienta, a w efekcie przynosiła mu jak największe korzyści. Stale poszerzam swoje kompetencje oraz umiejętności, swoją pracę poddaję superwizji, aby oferowane przeze mnie usługi były najwyższej jakości. Wyznaję również zasadę, że nawiązanie autentycznej, szczerej oraz opartej na poczuciu bezpieczeństwa relacji jest najważniejszym składnikiem każdej terapii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co mówią o mnie inni:

"Pani Kinga pomogła mi w sytuacji, która wydawała mi się będąca bez wyjścia. Mój świat znów nabrał kolorów."

Kasia, 38 lat

"Pani Psycholog jest osobą ciepłą i wrażliwą. Polecam serdecznie wszystkim którzy szukają dobrego specjalisty."

Adam, 44 lat

"100% profesjonalizmu. Psycholog godny zaufania. Oddaliśmy się w ręce Pani Kingi wraz z mężem, teraz nasze małżeństwo jest szczęśliwe i dużo bardziej satysfakcjonujące. "

Jadwiga, 45 lat

"Dzięki Pani Kindze potrafię zrozumieć własne emocje, wiem Skąd sie biorą. Nauczyłam się tez jak reagować na sygnały z mojego ciała. Teraz jest mi duuuuuzo lżej! 🙂 To było odkrywcze!"

Kamila, 32 lat

" Korzystałem z porady Pani Kingi i wszystko jasno i rzetelnie wytłumaczyła. Polecam!"

Michał, 36 lat

mgr Michał Raciborski

Psycholog, doradca zawodowy, terapeuta Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) – w procesie kształcenia, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w ramach tej organizacji superwizuje swoją pracę. Prowadzi wizyty także w j.angielskim. /He is psychologist, Brief Solution Focused Therapist and quidance counsellor. He works in Polish and English language./

Od 13 lat pomaga innym w odkrywaniu i realizacji potencjału zawodowego i osobistego.

Zrealizował ponad 1000 godzin wsparcia indywidualnego
i grupowego. Ma doświadczenie w pracy z osobami orzeczonymi o stopniu niepełnosprawności, osadzonymi, klientami opieki społecznej, młodzieżą, bezrobotnymi.

W gabinecie zajmuje się poradnictwem, diagnozą, terapią krótkoterminową, wsparciem psychologicznym.
Pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 15 r.ż.

Zajmuje się pomocą osobom, które dotykają następujące trudności – m.in.:

· Kryzys zawodowy, życiowy, emocjonalny;

· Stres;

· Wypalenie zawodowe;

· Depresja;

· Niskie poczucie własnej wartości;

· Zaburzenia w relacjach międzyludzkich;

· Problemy wychowawcze;

· Zaburzenia emocjonalne;

· Kryzys w związku;

· Zaburzenia nastroju;

· Zaburzenia lękowe;

Edukacja:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2010r. – mgr psychologii.

Uniwersytet w Białymstoku – Studia Podyplomowe uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

Doświadczenie zawodowe:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – jako doradca zawodowy oraz psycholog wykorzystywał swoje kompetencje udzielając wsparcia psychologicznego osobom w trudnej sytuacji zawodowej.

Stowarzyszenie MY DLA INNYCH – udzielał wsparcia psychologicznego osobom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmował się poradnictwem dla rodziców i rodzin.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – jako psycholog udzielał indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej.

Ukończone szkolenia:

· Certyfikowane Szkolenie Trenerskie;

· Szkolenie z Interwencji Kryzysowej;

· Narzędzie do badania kompetencji – Szkolenie trenerskie;

· Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych;

· Dialog motywujący;

· Racjonalna Terapia Zachowań;

· Integri TSR – Studium Terapii I Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach – w trakcie II stopnia;

W swojej pracy wierzy w to, że każdy ma to czego trzeba, żeby poradzić sobie z występującymi trudnościami, nie każdy tylko jest w stanie w danym momencie to dostrzec.

Bliskie są mu założenia psychologii pozytywnej i trzeciej fali CBT.