Drodzy klienci, z przyjemnością przedstawiam nowego członka zespołu „W HARMONII” – Panią Weronikę Tederko.

Pani Weronika jest absolwentką psychologii o specjalności klinicznej oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych. W gabinecie zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym oraz psychoedukacją. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą m.in. ze spektrum autyzmu i ich rodzinami. Udziela wsparcia i pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym doświadczającym kryzysu, lęku, trudności w relacjach, stresu, niskiej motywacji oraz przeżywającym trudne wydarzenia (śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, trudności adaptacyjne). Prowadzi zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz terapię ręki. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, m.in.: – Diagnoza i Terapia Autyzmu, – Rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, – Trening Umiejętności Społecznych, – Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej, – Dzięcięcy Świat Muzyki, – Współpraca z Rodzicami – warsztat dla nauczycieli i wychowawców, – Samouszkodzenia – zrozumieć, aby mądrze pomagać.

Posiada również uprawnienia diagnostyczne – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz uczestniczyła w szkoleniu z diagnozy Zaburzeń Spektrum Autyzmu przy pomocy Kwestionariuszy ASRS. Obecnie związana zawodowo nie tylko z gabinetem „W HARMONII”, ale także z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Ośrodkiem „Dać Szansę” w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Wizyty do Pani Weroniki możecie rezerwować od już! 🙂